Ewangelia Łukasza

Podobieństwo o siewcy

A gdy zeszło się wielu ludzi i z różnych miast przychodzili do niego, powiedział w przypowieści:
— Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło przy drodze i zostało podeptane, a ptaki niebieskie wydziobały je. Inne padło na skałę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne zaś padło między ciernie, ale ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padło na dobrą ziemię, a gdy wzrosło, wydało plon stokrotny.
To powiedziawszy, zawołał:
— Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.

Znaczenie podobieństw

I pytali go jego uczniowie:
— Co znaczy ta przypowieść?
A on im powiedział:
— Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, ale innym opowiada się w przypowieściach, aby patrząc, nie widzieli i słysząc, nie rozumieli. A takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi przy drodze są ci, którzy słuchają, potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. A tymi na skale są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu. Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości.

Królestwo Boże przyrównane do świecy

— Nikt, zapaliwszy świecę, nie nakrywa jej naczyniem i nie stawia pod łóżkiem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego, o czym by się nie dowiedziano i co by nie wyszło na jaw. Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co sądzi, że ma.

Prawdziwa rodzina

Wtedy przyszli do niego jego matka i bracia, ale nie mogli podejść z powodu tłumu. I dano mu znać, mówiąc:
— Twoja matka i twoi bracia stoją przed domem i chcą się z tobą widzieć.
A on im odpowiedział:
— Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.

Uciszenie burzy

Pewnego dnia wsiadł do łodzi ze swymi uczniami i powiedział do nich:
— Przeprawmy się na drugą stronę jeziora.
I odpłynęli. A gdy płynęli, usnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, i zalewało łódź, tak że byli w niebezpieczeństwie. Podeszli więc i obudzili go, mówiąc:
— Mistrzu, mistrzu, giniemy!
Wówczas wstał, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one się uspokoiły i nastała cisza. Wtedy powiedział do nich:
— Gdzież jest wasza wiara?
A oni, bojąc się, dziwili się i mówili między sobą:
— Kim on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne?

Uzdrowienie opętanego

I przeprawili się do krainy Gadareńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien człowiek z miasta, który od dłuższego czasu miał demony. Nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Gdy zobaczył Jezusa, krzyknął, upadł przed nim i zawołał donośnym głosem:
— Cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie.
Rozkazał bowiem duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Bo od dłuższego czasu porywał go, a chociaż wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a demon pędził go na pustynię. I zapytał go Jezus:
— Jak ci na imię?
A on odpowiedział:
— Legion.
Wiele bowiem demonów weszło w niego. Wtedy prosiły go, aby nie kazał im odejść stamtąd w otchłań. A było tam wielkie stado świń, które pasły się na górze. I demony prosiły go, aby pozwolił im w nie wejść. I pozwolił im. Wtedy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie. I ruszyło to stado pędem po urwisku do jeziora, i utonęło. A pasterze, widząc, co się stało, uciekli, a poszedłszy, oznajmili to w mieście i we wsiach. I wyszli ludzie, aby zobaczyć, co zaszło, a przyszedłszy do Jezusa, zastali człowieka, z którego wyszły demony, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa. I przestraszyli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak ten opętany został uzdrowiony. Wówczas cała ludność okolicznej krainy Gadareńczyków prosiła go, aby od nich odszedł, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A człowiek, z którego wyszły demony, prosił go, aby mógł przy nim zostać. Lecz Jezus odprawił go, mówiąc:
— Wróć do swego domu i opowiedz, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił.
I odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił.

Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie niewiasty

A gdy Jezus wrócił, ludzie przyjęli go z radością. Wszyscy bowiem go oczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił go, aby wszedł do jego domu. Miał bowiem córkę jedynaczkę, mającą około dwunastu lat, która umierała. A gdy on szedł, ludzie napierali na niego. A kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy całe swoje mienie, a żaden nie mógł jej uleczyć, podeszła z tyłu, dotknęła brzegu jego szaty i natychmiast ustał jej krwotok. Wtedy Jezus zapytał:
— Kto mnie dotknął?
A gdy wszyscy się wypierali, Piotr i ci, którzy z nim byli, powiedzieli:
— Mistrzu, ludzie się do ciebie cisną i tłoczą, a ty pytasz: „Kto mnie dotknął?”
Jezus jednak powiedział:
— Ktoś mnie dotknął, bo poczułem, że moc wyszła ze mnie.
Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, z drżeniem podeszła i upadłszy przed nim, powiedziała wobec wszystkich ludzi, dlaczego go dotknęła i jak natychmiast została uzdrowiona. On zaś powiedział do niej:
— Ufaj, córko! Twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju.
A gdy on jeszcze to mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i powiedział:
— Twoja córka umarła, nie trudź Nauczyciela.
Ale Jezus, słysząc to, odezwał się do niego:
— Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił wejść ze sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziewczynki. A wszyscy płakali i lamentowali nad nią. Lecz on powiedział:
— Nie płaczcie, nie umarła, tylko śpi.
I naśmiewali się z niego, wiedząc, że umarła. A on wyrzucił wszystkich, ujął ją za rękę i zawołał:
— Dziewczynko, wstań!
Wtedy jej duch powrócił i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. I zdumieli się jej rodzice. A on im nakazał, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało.

Misja dwunastu apostołów

A Jezus, przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby. I rozesłał ich, żeby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Powiedział też do nich:
— Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy i nie miejcie dwóch szat. A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A jeśli was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie pył z waszych nóg na świadectwo przeciwko nim.
Wyszedłszy więc, obchodzili wszystkie miasteczka, głosząc ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Zaniepokojenie Heroda

A o wszystkim, co się przez niego dokonywało, usłyszał tetrarcha Herod i zaniepokoił się, ponieważ niektórzy mówili, że Jan zmartwychwstał, inni zaś, że Eliasz się pojawił, a jeszcze inni, że zmartwychwstał któryś z dawnych proroków. A Herod powiedział:
— Jana ściąłem. Kim więc jest ten, o którym słyszę takie rzeczy?
I chciał go zobaczyć.

Nakarmienie pięciu tysięcy

Kiedy apostołowie wrócili, opowiedzieli mu wszystko, co uczynili. A on, wziąwszy ich ze sobą, odszedł osobno na odludne miejsce koło miasta zwanego Betsaidą. Gdy ludzie się o tym dowiedzieli, poszli za nim. On ich przyjął i mówił im o królestwie Bożym, i uzdrawiał tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. A gdy dzień zaczął się chylić ku wieczorowi, podeszło do niego dwunastu, mówiąc:
— Odpraw tłum, aby poszli do okolicznych miasteczek i wsi i znaleźli żywność oraz schronienie, bo jesteśmy tu na pustkowiu.
Ale on powiedział do nich:
— Wy dajcie im jeść.
A oni odpowiedzieli:
— Nie mamy nic więcej oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb, chyba że pójdziemy i kupimy jedzenie dla tych wszystkich ludzi.
Mężczyzn bowiem było około pięciu tysięcy. I powiedział do swoich uczniów:
— Rozkażcie im usiąść w grupach po pięćdziesięciu.
Uczynili tak i usadowili wszystkich. A on, wziąwszy te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, łamał i dawał uczniom, aby kładli przed ludźmi. I jedli wszyscy do syta. A z kawałków, które im pozostały, zebrano dwanaście koszy.