O wydaniu

Czym jest „Biblia do czytania”? Zazwyczaj pod pojęciem Biblii przychodzi nam na myśl ogromna księga, spoczywająca na pulpicie czy kościelnym ołtarzu, wypełniona po brzegi zwartym tekstem, umieszczonym w ciasnych kolumnach — księga słów, które wydają się mieć z dnia na dzień coraz mniejszy wpływ i znaczenie. Lecz Biblia jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko zbiorem wyrazów i wersów, będących pozornie bez powiązania. To wspaniała opowieść o Bogu, który kocha wszystkich ludzi stworzonych przez Niego, oraz który chce przemawiać przez spisane Słowo do Nas w dzisiejszych czasach, tak samo jak przemówił do tych, którzy wiele lat temu pierwsi po to Słowo sięgali. Dlatego wymowa i znaczenie Biblii pozostają do dziś niezmienione.

Jednakże, format w jakim Biblia jest dziś najczęściej wydawana sprawia, że lektura Słowa Bożego często nie jest tak łatwa i przyjemna w porównaniu z lekturą innych książek. Dlatego powstał niniejszy projekt „Biblii do czytania” — aby ukazać treść Słowa Bożego w takiej postaci, do jakiej w dzisiejszych czasach przywykliśmy czytając publikacje książkowe, czyli poprzez:

  • usunięcie numeracji wersów i rozdziałów, oraz brak odnośników i komentarzy,
  • podział na akapity zgodnie z tokiem narracji,
  • wyróżnienie typograficzne dialogów, monologów i cytatów,
  • uzupełnienie treści o śródtytuły rozdzielające kolejne partie tematyczne oraz ułatwiające zapamiętanie ostatnio czytanego fragmentu,
  • zastosowanie współczesnych czcionek i formatowania tekstu z jednoszpaltowym układem stron,
  • wydanie poszczególnych ksiąg Biblii w oddzielnych tomach.

Tworząc niniejszą publikację mamy nadzieję, iż dzięki niej każdy czytelnik odkryje tekst Biblii znacznie przystępniejszym, odnajdzie radość z jego lektury oraz zachętę do dalszego studiowania Słowa Bożego i poszukiwania prawdy zawartej w jego treści.


Wszelkie komentarze, uwagi lub zapytania dotyczące witryny oraz wydania „Biblii do czytania” prosimy przesyłać na adres:


Autorzy projektu — Jonathan Glass, Tomasz Staniszewski — pragną podziękować: Panu Bogu, Fundacji Wrota Nadziei — za zgodę na wykorzystanie tekstu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, oraz wszystkim pomagającym w przygotowaniu niniejszej publikacji.