Księga Powtórzonego Prawa

Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela po tej stronie Jordanu na pustyni, na równinie, naprzeciw Morza Czerwonego, pomiędzy Faran, Tofel, Laban, Chaserot a Dizahab. Czytaj dalej Księga Powtórzonego Prawa

Księga Liczb

Pan przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, w Namiocie Zgromadzenia, pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po ich wyjściu z ziemi Egiptu, tymi słowy:
— Policzcie całe zgromadzenie synów Izraela Czytaj dalej Księga Liczb

Księga Wyjścia

Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, każdy przybył ze swoją rodziną: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar, Zebulon i Beniamin, Dan, Neftali, Gad i Aszer. A wszystkich dusz, które wyszły z bioder Jakuba, było siedemdziesiąt. Czytaj dalej Księga Wyjścia

Księga Rodzaju

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg powiedział:
— Niech stanie się światłość. Czytaj dalej Księga Rodzaju