Księga Przysłów

Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela.
Do poznania mądrości i karności, do zrozumienia słów roztropnych. Do zdobycia pouczenia w mądrości, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości. Do udzielenia prostym rozwagi, a młodemu – wiedzy i roztropności. Czytaj dalej Księga Przysłów

Księga Psalmów

Psalm 1 – Nabożny a bezbożny

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Czytaj dalej Księga Psalmów