Księga Nehemiasza

Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza.
Oto w miesiącu Kislew, dwudziestego roku, gdy przebywałem w pałacu Suza, przyszedł Chanani, jeden z moich braci, a wraz z nim niektórzy mężczyźni z Judy. Zapytałem ich o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jerozolimę. Czytaj dalej Księga Nehemiasza

I Księga Samuela

Był pewien człowiek z Ramataim-Sofim, z góry Efraim, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratejczyka. Miał on dwie żony, jednej było na imię Anna, a drugiej – Peninna Czytaj dalej I Księga Samuela