Księga Jeremiasza

Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Beniamina, do którego doszło słowo Pana za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy, w trzynastym roku jego panowania. Czytaj dalej Księga Jeremiasza

Księga Przysłów

Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela.
Do poznania mądrości i karności, do zrozumienia słów roztropnych. Do zdobycia pouczenia w mądrości, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości. Do udzielenia prostym rozwagi, a młodemu – wiedzy i roztropności. Czytaj dalej Księga Przysłów

Księga Psalmów

Psalm 1 – Nabożny a bezbożny

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Czytaj dalej Księga Psalmów

Księga Nehemiasza

Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza.
Oto w miesiącu Kislew, dwudziestego roku, gdy przebywałem w pałacu Suza, przyszedł Chanani, jeden z moich braci, a wraz z nim niektórzy mężczyźni z Judy. Zapytałem ich o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jerozolimę. Czytaj dalej Księga Nehemiasza