Księga Powtórzonego Prawa

Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela po tej stronie Jordanu na pustyni, na równinie, naprzeciw Morza Czerwonego, pomiędzy Faran, Tofel, Laban, Chaserot a Dizahab. A jedenaście dni drogi jest od Horebu przez górę Seir do Kadesz-Barnea. W czterdziestym roku, jedenastego miesiąca, pierwszego dnia tego miesiąca, Mojżesz powiedział synom Izraela to wszystko, co Pan mu dla nich rozkazał. Gdy pobił Sichona, króla Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, i Oga, króla Baszanu, który mieszkał w Asztarot w Edrei, po tej stronie Jordanu, w ziemi Moabu, Mojżesz zaczął objaśniać to prawo:
— Pan, nasz Bóg, przemówił do nas na Horebie: „Dość długo przebywacie na tej górze. Zawróćcie i wyruszcie, a idźcie w stronę góry Amorytów oraz do wszystkich miejsc leżących w jej pobliżu, na równinie, w górach i w dolinie, na południu i na wybrzeżu morza, do ziemi Kanaan i do Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Oto położyłem przed wami tę ziemię.” Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich.

Wyznaczenie naczelników i sędziów

— I powiedziałem wam w tamtym czasie: „Nie mogę już sam was nosić. Pan, wasz Bóg, rozmnożył was, a oto jesteście dziś tak liczni jak gwiazdy na niebie. Niech Pan, Bóg waszych ojców, rozmnoży was jeszcze tysiąckroć i błogosławi wam, tak jak wam obiecał. Jak mogę sam znosić troskę o was, wasz ciężar i wasze spory? Wybierzcie spośród siebie mężczyzn mądrych, rozumnych i doświadczonych w waszych pokoleniach, a ja ustanowię ich waszymi przywódcami.” Wtedy odpowiedzieliście mi: „Dobra to rzecz, którą nakazałeś uczynić.” I wybrałem naczelników z waszych pokoleń, mężczyzn mądrych i doświadczonych, i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami: przełożonymi nad tysiącami, nad setkami, nad pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma oraz urzędnikami dla waszych pokoleń. I rozkazałem waszym sędziom w tym czasie: „Wysłuchujcie spraw między waszymi braćmi i sądźcie sprawiedliwie pomiędzy każdym mężczyzną a jego bratem czy obcym. Nie miejcie względu na osoby w sądzie, wysłuchujcie zarówno małego, jak i wielkiego. Nie bójcie się nikogo, ponieważ jest to sąd Boga. Jeśli sprawa będzie dla was zbyt trudna, przedstawcie ją mnie i ja jej wysłucham.” I przykazałem wam w tamtym czasie wszystko, co macie czynić.

Wysłanie wywiadowców z Kadesz-Barnea

— Potem wyruszyliśmy z Horebu i przeszliśmy przez całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze do góry Amorytów, jak nakazał nam Pan, nasz Bóg, i przyszliśmy aż do Kadesz-Barnea. I powiedziałem do was: „Przyszliście do góry Amorytów, którą daje nam Pan, nasz Bóg. Oto Pan, twój Bóg, położył przed tobą tę ziemię. Idź i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców, nie bój się i nie lękaj się.” I przyszliście do mnie wszyscy, i tak powiedzieliście: „Wyślijmy mężczyzn przed sobą, aby wyszpiegowali nam tę ziemię i zdali nam sprawę o drodze, którą mamy iść, i o miastach, do których mamy wejść.” To mi się spodobało, więc wybrałem spośród was dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego pokolenia. Oni zaś wyruszyli i weszli na górę, potem dotarli do doliny Eszkol i przebadali ziemię. Zabrali też ze sobą owoc tej ziemi i przynieśli do nas, i zdając nam o tym sprawę, powiedzieli: „Ziemia, którą daje nam Pan, nasz Bóg, jest dobra.” Lecz nie chcieliście iść i buntowaliście się przeciw nakazowi Pana, swojego Boga. I szemraliście w swoich namiotach, mówiąc: „Z nienawiści do nas Pan wyprowadził nas z ziemi Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorytów na naszą zgubę. Dokąd pójdziemy?” Nasi bracia napełnili nasze serca strachem, gdy mówili: „Ten lud jest wyższy i roślejszy od nas, miasta są wielkie i obwarowane aż do nieba, a ponadto widzieliśmy tam synów Anakitów.” Wtedy mówiłem do was: „Nie lękajcie się ani nie bójcie się ich. Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was, tak jak wam uczynił w Egipcie na waszych oczach, i na pustyni, gdzie widziałeś, jak Pan, twój Bóg, nosił cię tak, jak ojciec nosi swego syna, przez całą drogę, którą szliście, aż przybyliście na to miejsce.” Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, swojemu Bogu, który szedł przed wami w drodze, wypatrując dla was miejsca do rozbicia obozu, nocą w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą macie iść, we dnie zaś w obłoku.

Zapowiedź kary

— A Pan usłyszał głos waszych słów i bardzo się rozgniewał, i przysiągł tymi słowy: „Żaden człowiek z tego złego pokolenia nie zobaczy tej dobrej ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom, oprócz Kaleba, syna Jefunnego, on ją zobaczy i jemu dam ziemię, którą stąpał, a także jego synom, gdyż chodził całkowicie za Panem.” Także na mnie rozgniewał się Pan z waszego powodu, mówiąc: „Ty również tam nie wejdziesz. Jozue, syn Nuna, który ci służy, on tam wejdzie. Umacniaj go, gdyż on ją poda w dziedzictwo Izraelowi. Także wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy w tym dniu nie odróżniali dobra od zła, oni tam wejdą i im ją oddam, a oni ją wezmą w posiadanie, a wy zawróćcie i idźcie na pustynię drogą ku Morzu Czerwonemu.”

Klęska Izraela pod Chormą

— Wtedy odpowiedzieliście mi: „Zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, pójdziemy i będziemy walczyć zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nam Pan, nasz Bóg.” I każdy z was przypasał sobie broń wojenną i chcieliście wejść na górę. I Pan powiedział do mnie: „Powiedz im: Nie wstępujcie ani nie walczcie, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie byli pobici przez swoich wrogów.” Powiedziałem wam o tym, lecz nie słuchaliście, ale zbuntowaliście się przeciw nakazowi Pana i uparliście się, i weszliście na górę. Wtedy Amoryci, którzy mieszkali na tej górze, wystąpili przeciwko wam i ścigali was, jak to czynią pszczoły, i pobili was w Seirze aż do Chorma. Potem wróciliście i płakaliście przed Panem, lecz Pan nie wysłuchał waszego głosu i nie nakłonił ku wam swego ucha. I mieszkaliście w Kadesz przez wiele dni, według liczby dni, ile tam mieszkaliście.