I Księga Samuela

Dawid chroni się u Samuela w osiedlu prorockim

Dawid uciekł więc i ocalał, następnie przybył do Samuela, do Rama, i opowiedział mu wszystko, co Saul mu uczynił. Potem wraz z Samuelem poszli do Najot i tam zamieszkali. I doniesiono Saulowi:
— Oto Dawid jest w Najot, w Rama.

Zamachowcy wraz z Saulem wpadają w zachwycenie

Wtedy Saul wysłał posłańców, aby pojmali Dawida. Gdy zobaczyli gromadę prorokujących proroków oraz Samuela stojącego na ich czele, Duch Boży zstąpił na posłańców i oni także zaczęli prorokować. Kiedy doniesiono o tym Saulowi, wysłał innych posłańców, lecz i oni prorokowali. Saul wysłał i trzecich posłańców, lecz także i ci prorokowali. Potem on sam poszedł do Rama i gdy przyszedł do wielkiej studni, która jest w Seku, zapytał:
— Gdzie jest Samuel i Dawid?
Odpowiedziano mu:
— Oto są w Najot, w Rama.
I szedł stamtąd do Najot w Rama, lecz na niego też zstąpił Duch Boży, tak że idąc, prorokował, aż przyszedł do Najot w Rama. I zdjął z siebie szaty i także prorokował przed Samuelem, leżąc nagi przez cały dzień i całą noc. Stąd powiedzenie: „Czyż i Saul między prorokami?”

Dowód szczerej przyjaźni Jonatana z Dawidem

Tymczasem Dawid uciekł z Najot w Rama, przyszedł do Jonatana i mówił przed nim:
— Cóż uczyniłem? Jaka jest moja nieprawość? Jaki jest mój grzech wobec twego ojca, że czyha na moje życie?
Odpowiedział mu:
— Nie daj Boże! Nie umrzesz. Oto mój ojciec nie czyni niczego wielkiego ani małego, zanim mnie o tym nie powiadomi. Czyż mój ojciec miałby to przede mną ukrywać? Nie uczyni tego.
Lecz Dawid przysiągł:
— Na pewno twój ojciec wie, że znalazłem łaskę w twoich oczach i myśli: „Niech o tym nie wie Jonatan, żeby się nie martwił.” Zaprawdę jednak, jak żyje Pan i jak żyje twoja dusza, tylko jeden krok dzieli mnie od śmierci.
Jonatan odpowiedział Dawidowi:
— Czegokolwiek twoja dusza pragnie, uczynię to dla ciebie.
Wtedy Dawid powiedział do Jonatana:
— Oto jutro jest nów księżyca, a ja zwykle zasiadam z królem przy stole. Pozwól mi odejść i ukryć się w polu aż do wieczora trzeciego dnia. Jeśli twój ojciec będzie o mnie wypytywał, odpowiesz: „Dawid bardzo mnie prosił, aby mógł pobiec do swego miasta, Betlejem, gdyż tam cała rodzina składa doroczną ofiarę.” Jeśli odpowie: „Dobrze” – będzie to oznaczać pokój dla twego sługi. Lecz jeśli się rozgniewa, wiedz, że postanowił coś złego. Okaż więc miłosierdzie swemu słudze, gdyż doprowadziłeś swego sługę do przymierza Pana z tobą. Jeśli jednak jest we mnie jakaś nieprawość, to ty mnie zabij. Po co masz mnie prowadzić do swego ojca?
Jonatan odpowiedział:
— Nie daj Boże! Gdybym rzeczywiście wiedział, że mój ojciec postanowił coś złego względem ciebie, czyżbym cię o tym nie powiadomił?
I Dawid powiedział do Jonatana:
— Któż mnie powiadomi, jeśli twój ojciec da ci surową odpowiedź?
Jonatan odpowiedział Dawidowi:
— Chodź, wyjdźmy na pole.
I obaj wyszli na pole. Wtedy Jonatan powiedział do Dawida:
— Niech Pan, Bóg Izraela – gdy jutro o tej porze lub pojutrze wybadam swego ojca, i jeśli to będzie coś dobrego o Dawidzie, a nie poślę do ciebie ani nie powiadomię cię o tym, to niech Pan odpłaci Jonatanowi i do tego dorzuci. Lecz jeśli mój ojciec będzie chciał wyrządzić ci zło, to powiadomię cię o tym i odprawię cię, abyś mógł odejść w pokoju. A niech Pan będzie z tobą, jak był z moim ojcem. I jeśli będę żył, okaż mi miłosierdzie Pana, ale choćbym i umarł, nie odbieraj swego miłosierdzia memu domowi na wieki, nawet gdy Pan wytraci wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi.
Jonatan zawarł więc przymierze z domem Dawida, mówiąc:
— Niech Pan szuka tego z ręki wrogów Dawida.
Jonatan ponownie przysiągł Dawidowi, gdyż go miłował. Miłował go bowiem, jak miłował własną duszę. Wtedy Jonatan powiedział do niego:
— Jutro jest nów. Zauważą, że ciebie nie ma, ponieważ twoje miejsce będzie puste. Po trzech dniach w ukryciu udasz się szybko na miejsce, gdzie ukrywałeś się, gdy omawialiśmy sprawę, i zatrzymasz się przy kamieniu Ezel. A ja wypuszczę trzy strzały obok niego, jak gdyby do celu. A potem poślę chłopca, mówiąc mu: „Idź, znajdź strzały.” Jeśli powiem chłopcu: „Oto strzały znajdują się za tobą, bliżej, przynieś je” – wtedy przyjdź, gdyż będzie to oznaczać dla ciebie pokój i nie stanie ci się nic złego, jak żyje Pan. Jeśli zaś powiem chłopcu: „Oto strzały znajdują się przed tobą, tam dalej” – to idź, bo Pan cię wypuścił. A co do sprawy, o której rozmawialiśmy, Pan będzie świadkiem między mną a tobą na wieki.
Dawid ukrył się więc w polu. A gdy nastał nów, król zasiadł do stołu, aby się posilić. A gdy król zasiadł na swoim miejscu jak zazwyczaj, na miejscu przy ścianie, Jonatan powstał. Abner siedział obok Saula, miejsce zaś Dawida było puste. Saul jednak nie powiedział nic tego dnia, bo myślał:
— Coś mu się przydarzyło i jest nieczysty, a nie oczyścił się.
A gdy następnego dnia, drugiego po nowiu, miejsce Dawida pozostało puste, Saul zapytał swego syna Jonatana:
— Dlaczego syn Jessego nie przyszedł na posiłek ani wczoraj, ani dziś?
Jonatan odpowiedział Saulowi:
— Dawid usilnie mnie prosił, aby mógł pójść do Betlejem, mówił: „Pozwól mi pójść, proszę, bo nasza rodzina składa ofiarę w mieście i mój brat wezwał mnie tam. Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, pozwól mi iść i zobaczyć swoich braci.” Dlatego nie przyszedł do stołu królewskiego.
Wtedy Saul zapłonął gniewem na Jonatana i powiedział mu:
— Synu przewrotnej i upornej kobiety, czyż nie wiem, że wybrałeś sobie syna Jessego na własną hańbę i na hańbę nagości swojej matki? Jak długo bowiem syn Jessego będzie żył na ziemi, nie ostoisz się ty ani twoje królestwo. Teraz więc poślij po niego i przyprowadź go do mnie, bo musi umrzeć.
Wtedy Jonatan odpowiedział swemu ojcu Saulowi:
— Dlaczego ma umrzeć? Cóż uczynił?
I Saul rzucił w niego włócznię, aby go przebić. Przez to Jonatan wiedział, że jego ojciec postanowił zabić Dawida. Jonatan wstał więc od stołu w wielkim gniewie i nie jadł już posiłku w drugim dniu po nowiu. Martwił się bowiem o Dawida, bo jego ojciec tak go zelżył. Rankiem Jonatan wyszedł w pole o czasie umówionym z Dawidem, a był z nim mały chłopiec. I powiedział do swego chłopca:
— Biegnij i poszukaj strzał, które wypuszczę. Gdy chłopiec biegł, on wypuścił strzałę, by padła dalej, przed nim. A gdy chłopiec dotarł na miejsce, gdzie była strzała, którą Jonatan wypuścił, zawołał Jonatan za chłopcem i powiedział:
— Czyż strzała nie jest dalej od ciebie?
I Jonatan wołał za chłopcem:
— Szybko, pośpiesz się, nie stój!
Chłopiec Jonatana zebrał strzały i przyszedł do swego pana. Lecz chłopiec nic nie wiedział, tylko Jonatan i Dawid znali sprawę. I Jonatan oddał swój oręż swemu chłopcu, i powiedział mu:
— Idź, odnieś to do miasta.
A gdy chłopiec odszedł, Dawid wstał z miejsca, od strony południowej, upadł twarzą na ziemię i ukłonił się trzy razy. Potem pocałowali się wzajemnie i razem płakali, a Dawid obficiej. I Jonatan powiedział do Dawida:
— Idź w pokoju. Obaj bowiem poprzysięgliśmy sobie w imię Pana, mówiąc: „Niech Pan będzie między mną a tobą i między moim potomstwem a twoim potomstwem na wieki.”
Wstał więc i odszedł, a Jonatan wszedł do miasta.