Księga Psalmów

Psalm 62 – Ufność jedynie w Bogu

Przewodnikowi chóru, dla Jedutuna. Psalm Dawida.
Tylko w Bogu spoczywa moja dusza, od niego pochodzi moje zbawienie. Tylko on jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą. Nie zachwieję się za bardzo.
Jak długo będziecie knuć zło przeciwko człowiekowi? Wy wszyscy będziecie zabici, będziecie jak pochylona ściana i jak walący się mur. Oni tylko naradzają się, jak go strącić z dostojeństwa. Mają upodobanie w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu złorzeczą.
Sela.
Tylko w Bogu spocznij, moja duszo, bo od niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą. Nie zachwieję się. W Bogu moje wybawienie i moja chwała, skała mojej mocy, moja ucieczka jest w Bogu. Ufajcie mu w każdym czasie, o narody, wylewajcie przed nim wasze serca. Bóg jest naszą ucieczką.
Sela.
Doprawdy synowie ludzcy są marnością, synowie mocarzy – zawodni, położeni na wagę, wszyscy razem są lżejsi niż marność. Nie pokładajcie ufności w ucisku ani nie łudźcie się grabieżą. Jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do nich serca.
Bóg raz przemówił, dwa razy to słyszałem, że moc należy do Boga. I do ciebie, Panie, należy miłosierdzie, bo ty oddajesz każdemu według jego uczynków.

Psalm 63 – Tęsknota do Boga

Psalm Dawida, gdy przebywał na Pustyni Judzkiej.
Boże, ty jesteś moim Bogiem, od rana cię szukam. Pragnie ciebie moja dusza, tęskni do ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody. Abym widział twoją moc i chwałę tak, jak cię ujrzałem w twojej świątyni. Skoro lepsze jest twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą cię chwaliły. Tak błogosławić cię będę póki żyję, wzniosę swe ręce w imię twoje. Jak tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza, moje usta będą cię wielbić radosnymi wargami. Gdy cię wspominam na moim posłaniu i rozmyślam o tobie podczas nocnych straży. Ponieważ byłeś mi pomocą, w cieniu twoich skrzydeł będę się weselił. Moja dusza przylgnęła do ciebie, twoja prawica mnie podtrzymuje.
Ale ci, którzy dążą do zguby mojej duszy, sami zejdą do głębi ziemi. Będą wydani pod ostrze miecza, staną się łupem lisów. Lecz król będzie się weselił w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto na niego przysięga, a usta kłamców zostaną zamknięte.

Psalm 64 – O osłonę przed skrytymi wrogami

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
Wysłuchaj, o Boże, mego głosu, gdy się modlę. Zachowaj moje życie od strachu przed wrogiem. Ukryj mnie przed tajemną radą złoczyńców, przed zgrają czyniących nieprawość. Którzy naostrzyli swój język jak miecz, nałożyli swoje strzały, słowa jadowite, aby strzelać z ukrycia w niewinnego. Strzelają znienacka i nikogo się nie boją. Utwierdzają się w złym zamiarze, zmawiają się, jak ukryć pułapki, i mówią:
— Któż je zobaczy?
Szukają nieprawości, starannie jej poszukują. Ich wnętrze i serce są głębokie.
Ale Bóg wypuści na nich strzałę, nagle odniosą rany. Własny język doprowadzi ich do upadku. Wszyscy, którzy ich zobaczą, uciekną. I zlękną się wszyscy ludzie, będą opowiadali o dziele Boga i zrozumieją jego czyny. A sprawiedliwy będzie się weselić w Panu i będzie mu ufał, i będą się chlubili wszyscy prawego serca.

Psalm 65 – Dziękczynienie za urodzaj

Przewodnikowi chóru. Psalm i pieśń Dawida.
Tobie, Boże, należy się chwała na Syjonie i tobie złożone śluby należy wypełnić. Ty wysłuchujesz modlitwy, dlatego do ciebie przyjdzie wszelkie ciało. Wielkie nieprawości wzięły górę nad nami, ty oczyszczasz nasze występki. Błogosławiony, kogo ty wybierasz i przyjmujesz, aby mieszkał w twoich przedsionkach. Będziemy nasyceni dobrami twego domu, twej świętej świątyni.
Straszliwymi rzeczami odpowiesz nam według sprawiedliwości, Boże naszego zbawienia, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. Ty, który utwierdzasz góry swoją mocą, przepasany potęgą. Ty, który uciszasz szum morza, szum jego fal, i wrzawę narodów. Mieszkańcy krańców ziemi boją się twoich znaków, ty radujesz ich nastawaniem poranka i wieczora.
Nawiedzasz ziemię i zraszasz ją, wzbogacasz ją obficie strumieniem Bożym pełnym wody. Przygotowujesz im zboże, gdy tak przysposabiasz ziemię. Nawadniasz jej zagony, wyrównujesz jej bruzdy, zmiękczasz ją deszczami i błogosławisz jej urodzaje. Wieńczysz rok swoją dobrocią, a twoje ścieżki ociekają tłuszczem. Skrapiasz pustynne pastwiska, a pagórki przepasują się radością. Łąki przyodziewają się stadami, a doliny okrywają się zbożem, wykrzykują radośnie i śpiewają.

Psalm 66 – Dziękczynienie za cudowne dowody ratunku

Przewodnikowi chóru. Pieśń i psalm.
Radośnie wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie. Wyśpiewujcie chwałę jego imienia, oddawajcie mu chwalebną cześć. Powiedzcie Bogu:
— Jak straszliwe są twe dzieła! Z powodu twojej wielkiej mocy poddadzą się twoi wrogowie. Cała ziemia odda ci pokłon i śpiewać ci będzie, śpiewać będzie twemu imieniu.
Sela.
Chodźcie, zobaczcie dzieła Boże, straszliwe są jego dzieła pośród synów ludzkich. Zamienił morze w suchą ziemię, pieszo przeszli przez rzekę, tam się nim weseliliśmy. Panuje w swej mocy na wieki, jego oczy patrzą na narody, buntownicy nie wywyższą się.
Sela.
Błogosławcie, narody, naszego Boga i rozgłaszajcie jego chwałę. Zachował przy życiu naszą duszę i nie dał się zachwiać naszej nodze. Doświadczyłeś nas bowiem, Boże, wypróbowałeś nas ogniem, jak srebro jest oczyszczone. Zaprowadziłeś nas w sidła, włożyłeś ucisk na nasze biodra. Pozwoliłeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez ogień i wodę, ale nas wyprowadziłeś na miejsce obfitości.
Dlatego wejdę do twego domu z całopaleniem i wypełnię śluby, które wyraziły moje wargi i wypowiedziały moje usta w utrapieniu. Będę ci składał w ofierze całopalenia z tłustych zwierząt wraz z wonnością baranów, ofiaruję ci woły i kozły.
Sela.
Chodźcie, słuchajcie, wszyscy, którzy się boicie Boga, a opowiem, co uczynił dla mojej duszy. Do niego wołałem moimi ustami i wychwalałem go moim językiem. Gdybym zważał na nieprawość w swoim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał. A jednak Bóg wysłuchał, przychylił się do głosu mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy i nie odebrał mi swego miłosierdzia.