Księga Psalmów

Psalm 6 – Modlitwa o zmiłowanie w chwili trwogi

Przewodnikowi chóru, na Neginot i Seminit. Psalm Dawida.
Panie, nie karć mnie w swoim gniewie i nie karz mnie w swojej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, uzdrów mnie, Panie, bo moje kości drżą. I moja dusza bardzo się zatrwożyła, lecz ty, Panie, jak długo jeszcze?
Zawróć, Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie ze względu na twe miłosierdzie. W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż cię będzie wysławiać?
Zmęczyłem się moim wzdychaniem, co noc zalewam łzami moje posłanie, moje łoże jest mokre od płaczu. Moje oko zaćmiło się od smutku, zestarzało się z powodu wszystkich moich wrogów.
Odstąpcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość, bo Pan usłyszał głos mego płaczu. Usłyszał Pan moją prośbę, Pan przyjął moją modlitwę. Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie, niech uciekną i będą pohańbieni w jednej chwili.

Psalm 7 – Bóg sędzią sprawiedliwym

Syggajon Dawida, które śpiewał Panu z powodu słów Kusza Beniaminity.
Panie, mój Boże, tobie ufam, wybaw mnie od wszystkich moich prześladowców i ocal mnie. By ktoś jak lew nie porwał mojej duszy i nie rozszarpał, gdy nie będzie nikogo, kto by ją ocalił. Panie, mój Boże, jeśli to zrobiłem, jeśli nieprawość jest na moich rękach, jeśli złem odpłaciłem temu, kto żył ze mną w pokoju, jeśli nie wyratowałem tego, który mnie dręczył bez przyczyny, to niech wróg prześladuje moją duszę i niech pochwyci i wdepcze w ziemię moje życie, niech moją godność w proch obróci.
Sela.
Powstań, Panie, w swoim gniewie, podnieś się przeciwko wściekłości moich wrogów. Przebudź się w mojej obronie, bo ustanowiłeś sąd. Wtedy otoczy cię zgromadzenie narodów, a ty zasiądź na wysokości ze względu na nich. Pan będzie sądził narody. Osądź mnie, Panie, według mojej sprawiedliwości i według mojej uczciwości, która jest we mnie. Niech skończy się zło niegodziwych, a umocnij sprawiedliwego, Boże sprawiedliwy, ty, który badasz serca i nerki.
Moją tarczą jest Bóg, który wybawia ludzi prawego serca. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego. Jeśli się nie nawróci, on swój miecz naostrzy, swój łuk napiął i przygotował go. Przygotował na niego broń śmiertelną, a swoje strzały sporządził na prześladowców.
Oto bezbożny rodzi nieprawość, jest brzemienny krzywdą i zrodził kłamstwo. Wykopał dół i pogłębił go, lecz sam wpadnie do jamy, którą przygotował. Krzywda, którą wyrządzał, obróci się przeciwko niemu, a jego nieprawość spadnie mu na głowę.
Będę wysławiał Pana według jego sprawiedliwości, będę śpiewał imieniu Pana Najwyższego.

Psalm 8 – Wszechświat i człowiek świadkami chwały Bożej

Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm Dawida.
O Panie, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! Ty, który swoją chwałę wyniosłeś nad niebiosa. Przez usta niemowląt i ssących ugruntowałeś swą potęgę z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela.
Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś, wtedy mówię:
— Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś. Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy: owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne. Ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz.
O Panie, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi!

Psalm 9 – Dziękczynienie za wybawienie z ręki wrogów

Przewodnikowi chóru, na Halmutlabben. Pieśń Dawida.
Będę cię wysławiał, Panie, całym mym sercem, będę opowiadał o wszystkich twoich cudach. Będę się cieszył i radował tobą, będę śpiewał twemu imieniu, o Najwyższy!
Gdy cofną się moi nieprzyjaciele, upadną i znikną sprzed twego oblicza. Ty bowiem przeprowadziłeś mój sąd i moją sprawę, zasiadłeś na tronie jako sędzia sprawiedliwy. Skarciłeś pogan, wytraciłeś niegodziwych, wymazałeś ich imię na wieki wieków. O nieprzyjacielu, twoje spustoszenia skończyły się na zawsze, zburzyłeś miasta, ich pamięć przepadła razem z nimi.
Ale Pan trwa na wieki, ustawił swój tron, by sądzić. On będzie sądził świat sprawiedliwie, osądzi narody według słuszności. I będzie Pan ucieczką dla uciśnionego, schronieniem w czasie niedoli. I będą ufać tobie ci, którzy znają twoje imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.
Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie wśród narodów o jego dziełach. Bo on dopomina się krwi i pamięta o nich, a nie zapomina wołania strapionych.
Zmiłuj się nade mną, Panie, spójrz, jak mnie uciskają ci, którzy mnie nienawidzą, ty, który podnosisz mnie z bram śmierci, abym głosił wszelką twą chwałę w bramach córki Syjonu, będę się radował twoim zbawieniem.
Poganie wpadli w dół, który wykopali, w sidłach, które zastawili, uwięzła ich noga. Pan dał się poznać, gdy odbył sąd, w dzieła swoich rąk uwikłał się niegodziwy. Higgajon.
Sela.
Niegodziwi zstąpią do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga. Bo biedak nie będzie zapomniany na zawsze, nadzieja ubogich nie zginie na wieki. Powstań, Panie, niech nie triumfuje człowiek, niech narody zostaną osądzone przed twoim obliczem. Panie, ześlij na nie strach, aby narody poznały, że są tylko ludźmi.
Sela.