Księga Psalmów

Psalm 90 – Wieczny Bóg ostoją znikomego człowieka

Modlitwa Mojżesza, męża Bożego.
Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem.
Obracasz człowieka w proch i mówisz:
— Wracajcie, synowie ludzcy.
Tysiąc lat bowiem w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna. Porywasz ich jakby powodzią, są jak sen i jak trawa, która rośnie o poranku. Rano kwitnie i rośnie, a wieczorem zostaje skoszona i usycha. Giniemy bowiem od twego gniewu i jesteśmy przerażeni twoją zapalczywością. Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle twego oblicza. Wszystkie nasze dni przemijają z powodu twego gniewu, nasze lata nikną jak westchnienie.
Liczbą naszych dni jest lat siedemdziesiąt, a jeśli sił starczy, lat osiemdziesiąt, a to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy. Któż zna srogość twego gniewu? Albo kto, bojąc się ciebie, zna twoją zapalczywość? Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości.
Powróć, Panie. Jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami. Nasyć nas z rana twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. Spraw nam radość według dni, w których nas trapiłeś, według lat, w których zaznaliśmy zła. Niech się ukaże twoim sługom twoje dzieło, a twoja chwała ich synom. Niech dobroć Pana, naszego Boga, będzie z nami, i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk, utwierdź dzieło naszych rąk!

Psalm 91 – Pod osłoną Najwyższego

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o Panu:
— Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał.
Zaprawdę, on wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny, jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym.
Ponieważ Pana, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem, nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu. Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz.
— Wybawię go, bo mnie umiłował, wywyższę go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham, będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie.

Psalm 92 – Dziękczynienie za dobrotliwe rządy Boże

Psalm i pieśń na dzień szabatu.
Dobrą rzeczą jest wysławiać Pana i śpiewać twemu imieniu, o Najwyższy. Głosić rankiem twoje miłosierdzie, a nocami twoją wierność, na instrumencie o dziesięciu strunach, na cytrze i na harfie ze śpiewaniem.
Ty bowiem rozradowałeś mnie, Panie, twymi czynami, będę śpiewać o dziełach twoich rąk. Jakże wielkie są twoje dzieła, Panie, bardzo głębokie są twoje myśli. Prostak nie zna, a głupi tego nie rozumie: Gdy niegodziwi wyrastają jak ziele i kwitną wszyscy czyniący nieprawość, to tylko po to, aby byli wykorzenieni aż na wieki.
Ty zaś, Panie, jesteś Najwyższy na wieki. Oto bowiem twoi wrogowie, Panie, oto bowiem twoi wrogowie zginą, rozproszą się wszyscy czyniący nieprawość. Ale mój róg wzniesiesz jak u jednorożca, będę namaszczony świeżym olejem. I moje oko zobaczy nieszczęście tych, którzy na mnie czyhają, moje uszy usłyszą o klęsce złoczyńców, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy. On jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości.

Psalm 93 – Pan na wysokości

Pan króluje, przyoblekł się w majestat, odział się Pan i przepasał potęgą, utwierdził też świat, że się nie zachwieje.
Twój tron jest utwierdzony od wieków, ty jesteś od wieczności. Podniosły rzeki, Panie, podniosły rzeki swój szum, podniosły rzeki swoje fale. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie mocniejszy jest Pan na wysokości. Twoje świadectwa są bardzo pewne, twemu domowi, Panie, przystoi świętość na wieczne czasy.

Psalm 94 – Odpłata Boża za nieprawość

Boże zemsty, Panie Boże zemsty, objaw się! Powstań, Sędzio całej ziemi, odpłać pysznym. Jak długo niegodziwi, Panie, jak długo niegodziwi będą się radować? Jak długo będą pleść, mówić zuchwale i chełpić się wszyscy czyniący nieprawość? Depczą twój lud, Panie, i gnębią twoje dziedzictwo. Mordują wdowy i przybysza, zabijają sieroty. I mówią:
— Pan tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba.
Zrozumcie, nierozumni wśród ludu! A wy, głupcy, kiedy zmądrzejecie? Czy ten, który wszczepił ucho, nie słyszy? Czy ten, który ukształtował oko, nie widzi? Czy ten, który chłoszcze narody, nie będzie karał? Ten, który uczy człowieka wiedzy, czy nie wie? Pan zna myśli ludzkie, wie, że są marnością.
Błogosławiony mąż, którego ty chłoszczesz, Panie, i uczysz go twym prawem, aby dać mu odpocząć od złych dni, aż będzie wykopany dół dla niegodziwego. Pan bowiem nie odrzuci swego ludu i nie opuści swego dziedzictwa. Ale sąd powróci do sprawiedliwości, a wszyscy serca prawego pójdą za nim.
Któż stanie przy mnie przeciwko złoczyńcom? Kto ujmie się za mną przeciwko czyniącym nieprawość? Gdyby Pan nie przyszedł mi z pomocą, moja dusza przebywałaby w milczeniu. Gdy powiedziałem:
— Moja noga się chwieje, — twoje miłosierdzie, Panie, mnie wsparło. W niezliczonych myślach mego serca twoje pociechy rozweselają moją duszę.
Czy sprzymierzy się z tobą tron nieprawości, który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa? Zbierają się przeciw duszy sprawiedliwego i krew niewinną potępiają. Lecz Pan jest moją twierdzą, mój Bóg – skałą mojej ucieczki. On obróci przeciwko nim ich nieprawość i za ich zło ich wytraci, wytraci ich Pan, nasz Bóg.