Księga Psalmów

Psalm 100 – Wykrzykuj Panu, ziemio…

Psalm na dziękczynienie.
Radośnie wykrzykujcie Panu, wszystkie ziemie! Służcie Panu z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie, jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska. Wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem i do jego przedsionków z wychwalaniem. Wysławiajcie go, błogosławcie jego imię, Pan bowiem jest dobry, jego miłosierdzie trwa na wieki, a jego prawda z pokolenia na pokolenie.

Psalm 101 – Wzór władcy

Psalm Dawida.
Będę śpiewał o miłosierdziu i sądzie, tobie, Panie, będę śpiewać. Kroczyć będę mądrze drogą prawą. Kiedy przyjdziesz do mnie? Będę postępował w swoim domu w prawości serca. Nie będę stawiał przed oczami niegodziwej rzeczy, nienawidzę czynów ludzi występnych, nie przylgną one do mnie. Serce przewrotne odstąpi ode mnie, nie chcę znać złego. Zgładzę tego, który potajemnie oczernia swego bliźniego, nie zniosę wyniosłych oczu i nadętego serca.
Moje oczy zwrócone będą na wiernych tej ziemi, aby mieszkali ze mną, kto chodzi drogą prawą, ten będzie mi służyć. Nie zamieszka w moim domu oszust, kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma. Każdego ranka będę tępić wszystkich niegodziwych na ziemi, aby tak wykorzenić z miasta Pana wszystkich złoczyńców.

Psalm 102 – Modlitwa pokutna o odbudowę Syjonu

Modlitwa strapionego, gdy uciśniony wylewa przed Panem swoją skargę.
Panie, wysłuchaj mojej modlitwy i niech przyjdzie do ciebie moje wołanie. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, w dniu mego ucisku nakłoń ku mnie swego ucha, w dniu, w którym cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Moje dni bowiem nikną jak dym, a moje kości są rozpalone jak ognisko. Moje serce jest porażone i usycha jak trawa, tak że zapomniałem jeść chleb. Od głosu mego wołania moje kości przylgnęły mi do ciała. Jestem podobny do pelikana na pustyni, jestem jak sowa na pustkowiu. Czuwam i jestem jak samotny wróbel na dachu. Przez cały dzień znieważają mnie moi wrogowie i przeklinają mnie ci, którzy szaleją przeciwko mnie. Jadam bowiem popiół jak chleb, a mój napój mieszam ze łzami, z powodu twego gniewu i zapalczywości, bo podniosłeś mnie i strąciłeś. Moje dni są jak chylący się cień, a ja usycham jak trawa.
Ale ty, Panie, trwasz na wieki, a twoja pamięć z pokolenia na pokolenie. Powstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas, byś się nad nim zlitował, gdyż nadszedł czas wyznaczony. Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie i litują się nad jego prochem. A poganie będą się bać imienia Pana i wszyscy królowie ziemi – twojej chwały. Gdy Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swojej chwale, przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich modlitwą.
Zapiszą to dla przyszłego pokolenia, a lud, który ma być stworzony, będzie chwalić Pana. Spojrzał bowiem z wysokości swojej świątyni. Pan popatrzył z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć. Aby głosili na Syjonie imię Pana i jego chwałę w Jeruzalem, gdy się zgromadzą razem narody i królestwa, aby służyć Panu.
Osłabił w drodze moją siłę, skrócił moje dni. Powiedziałem:
— Mój Boże, nie zabieraj mnie w połowie moich dni, twoje lata bowiem trwają z pokolenia na pokolenie. Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem twoich rąk. One przeminą, ale ty pozostajesz, wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione. Ale ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się nie skończą. Synowie twoich sług będą trwać u ciebie, a ich potomstwo zostanie przed tobą utwierdzone.

Psalm 103 – Błogosław, duszo moja, Panu

Psalm Dawida.
Błogosław, moja duszo, Pana, i całe moje wnętrze – jego święte imię. Błogosław, moja duszo, Pana, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. On przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje choroby. On wybawia twoje życie od zguby, on cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła.
Pan wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim uciśnionym.
Dał poznać swe drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła. Łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Nie będzie się spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest jego miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się go boją.
On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni, pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny. Wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już jego miejsce. Ale miłosierdzie Pana od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów. Nad tymi, którzy strzegą jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić jego przykazania.
Pan na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi.
Błogosławcie Pana, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa. Błogosławcie Pana, wszystkie jego zastępy, jego słudzy, którzy spełniacie jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła, we wszystkich miejscach jego panowania. Błogosław, moja duszo, Pana.