Księga Psalmów

Psalm 121 – Pan stróżem moim

Pieśń stopni.
Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Moja pomoc jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze, twój stróż nie drzemie. Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie.
Pan jest twoim stróżem, Pan jest cieniem twoim po twojej prawicy. Słońce nie porazi cię za dnia ani księżyc w nocy. Pan będzie cię strzegł od wszelkiego zła, on będzie strzegł twojej duszy. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki.

Psalm 122 – O pokój dla Jeruzalemu

Pieśń stopni Dawida.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
— Pójdziemy do domu Pana.
Nasze nogi stanęły w twoich bramach, o Jeruzalem! Jeruzalem, pięknie budowane jak miasto, w jedną całość zespolone. Bo tam wstępują pokolenia, pokolenia Pana, do świadectwa Izraela, aby wysławiać imię Pana. Tam bowiem są postawione trony sądu, trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem:
— Niech się szczęści tym, którzy cię miłują. Niech będzie pokój w twoich murach i spokój w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i dla moich przyjaciół będę teraz ci życzył pokoju. Ze względu na dom Pana, naszego Boga, będę zabiegał o twoje dobro.

Psalm 123 – Spojrzenie w górę!

Pieśń stopni.
Do ciebie podnoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak nasze oczy na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy nad miarę nasyceni wzgardą. Nasza dusza jest nad miarę nasycona szyderstwem bezbożnych i wzgardą pysznych.

Psalm 124 – Dziękczynienie za ratunek przed wrogami

Pieśń stopni Dawida.
Gdyby Pan nie był z nami, niech powie teraz Izrael. Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstawali przeciwko nam, wtedy połknęliby nas żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam. Wtedy wody zalałyby nas, a potok porwałby nasze dusze. Wtedy gwałtowne wody porwałyby nasze dusze. Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. Nasza dusza umknęła jak ptak z sideł ptaszników, sidła się podarły, a my uciekliśmy. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.

Psalm 125 – Schronienie w Bogu

Pieśń stopni.
Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan otacza swój lud, teraz i na wieki. Nie zaciąży bowiem berło niegodziwych nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali swych rąk ku nieprawości. Czyń dobrze, Panie, dobrym i tym, którzy są prawego serca. A tych, którzy zbaczają na kręte swe drogi, niech Pan odprawi wraz z czyniącymi nieprawość.
Niech będzie pokój nad Izraelem.

Psalm 126 – Siew w łzach, żniwo radosne

Pieśń stopni.
Gdy Pan odwrócił niewolę Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze napełniły się śmiechem, a nasz język radością, wtedy mówiono między narodami:
— Pan uczynił wielkie rzeczy dla nich.
Pan uczynił dla nas wielkie rzeczy i z tego się radujemy.
Odwróć, Panie, naszą niewolę jak strumienie na południu. Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc drogie ziarno, powróci z radością, przynosząc swoje snopy.

Psalm 127 – Jedynie Pan darzy powodzeniem

Pieśń stopni dla Salomona.
Jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą, jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. Daremne jest dla was wstawać rano, wysiadywać do późna i jeść chleb boleści, bo to on daje sen swemu umiłowanemu.
Oto dzieci są dziedzictwem od Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku mocarza, tak są dzieci zrodzone za młodu. Błogosławiony mąż, który napełnił nimi swój kołczan, nie doznają wstydu, gdy się w bramie będą rozprawiać z nieprzyjaciółmi.

Psalm 128 – Szczęście rodzinne owocem bogobojności

Pieśń stopni.
Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, kto kroczy jego drogami. Bo będziesz spożywać z pracy twoich rąk, będziesz błogosławionym i będzie ci się dobrze wiodło. Twoja żona będzie jak płodna winorośl obok twego domu, twoje dzieci jak sadzonki oliwne dokoła twego stołu. Oto tak będzie błogosławiony mąż, który się boi Pana.
Niech ci Pan błogosławi z Syjonu, abyś oglądał dobro Jeruzalem po wszystkie dni twego życia, i abyś oglądał dzieci twoich synów i pokój nad Izraelem.