Księga Psalmów

Psalm 149 – Pieśń triumfalna Syjonu

Alleluja.
Śpiewajcie Panu nową pieśń, niech jego chwała zabrzmi w zgromadzeniu świętych.
Niech Izrael cieszy się swoim Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swoim Królem. Niech chwalą jego imię tańcem, niech grają mu na bębnie i na harfie. Pan bowiem swój lud upodobał sobie, zdobi pokornych zbawieniem. Niech święci się radują w chwale Bożej, niech śpiewają na swych posłaniach.
Niech chwała Boża będzie na ich ustach, a miecz obosieczny w ich rękach. Aby dokonali zemsty na poganach i ukarali narody. Aby zakuli ich królów w kajdany, a ich dostojników w żelazne okowy. Aby wykonali na nich zapisany wyrok.
Taka jest chwała wszystkich jego świętych.
Alleluja.

Psalm 150 – Alleluja!

Alleluja.
Chwalcie Boga w jego świątyni, chwalcie go na firmamencie jego mocy. Chwalcie go za jego potężne dzieła, chwalcie go za jego wielką dostojność. Chwalcie go na głośnych trąbach, chwalcie go na cytrze i na harfie. Chwalcie go bębnem i tańcem, chwalcie go na strunach i na fletach. Chwalcie go na głośnych cymbałach, chwalcie go na cymbałach brzęczących. Niech wszystko, co oddycha, chwali Pana.
Alleluja.