Księga Powtórzonego Prawa

Pieśń Mojżesza

Słuchajcie, niebiosa, a będę mówić,
niech i ziemia słucha słów moich ust.
Moja nauka będzie kropić jak deszcz,
moja mowa będzie ściekać jak rosa,
jak drobny deszcz na zioła,
jak krople na trawę.
Będę bowiem głosił imię Pana.
Uznajcie wielkość naszego Boga.
On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe,
bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwe.
Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości,
sprawiedliwym i prawym.
Zepsuli się,
ich skaza nie jest skazą jego dzieci,
pokolenie złe i przewrotne.
Tak to odpłacasz Panu,
ludu głupi i niemądry?
Czy nie jest on twoim ojcem,
który cię nabył dla siebie?
Czy nie on cię uczynił i utwierdził?
Wspomnij dni dawne, rozważ lata wielu pokoleń.
Zapytaj swego ojca, a oznajmi ci,
swoich starszych, a powiedzą ci.
Gdy Najwyższy rozdzielał dziedzictwa narodom,
a oddzielał synów Adama,
wyznaczył granice narodom według liczby synów Izraela.
Działem Pana jest bowiem jego lud,
Jakub jest jego wydzielonym dziedzictwem.
Znalazł go na pustynnej ziemi
i na wielkim, strasznym pustkowiu.
Obwodził go, uczył,
strzegł jak źrenicy swego oka.
Jak orzeł pobudza swoje młode,
trzepocze skrzydłami nad swymi orlętami,
rozpościera swoje skrzydła,
bierze je i nosi je na skrzydłach,
tak Pan sam prowadził go
i nie było z nim żadnego obcego boga.
Wzniósł go po wysokich miejscach ziemi,
aby żywił się plonami pól,
i pozwolił mu ssać miód ze skały
i oliwę ze skalnego krzemienia,
masło od krów i mleko od owiec
wraz z tłuszczem jagniąt,
barany odchowane w Baszanie,
kozły razem z tłuszczem ziaren pszenicy,
a piłeś z wybornej krwi winogron.
Lecz Jeszurun utył i wierzgał – otyłeś,
obrosłeś w tłuszcz, zgrubiałeś,
opuściłeś Boga, który cię uczynił,
i lekceważyłeś Skałę swego zbawienia.
Pobudzili go do zazdrości obcymi bogami,
rozdrażnili go obrzydliwościami.
Składali ofiary demonom, a nie Bogu,
nowym bogom, których nie znali,
świeżo przybyłym, których się nie bali wasi ojcowie.
O Skale, która cię spłodziła, zapomniałeś,
i zapomniałeś Boga, swego Stwórcę.
Gdy Pan to zobaczył, wzgardził nimi
z powodu rozdrażnienia swoich synów i córek.
I powiedział: Zakryję przed nimi swoje oblicze,
zobaczę, jaki będzie ich koniec.
Są bowiem pokoleniem przewrotnym,
synami, w których nie ma wiary.
Oni mnie pobudzili do zazdrości tym, co nie jest Bogiem,
rozdrażnili mnie swymi marnościami.
Ja też pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem,
rozdrażnię ich przez głupi naród.
Zapłonął bowiem ogień mojego gniewu
i spłonie aż do głębin piekła,
i pożre ziemię i jej plony,
i wypali posady gór.
Zgromadzę na nich nieszczęścia,
zużyję na nich moje strzały.
Będą wyczerpani z głodu i strawieni gorączką
i gorzką zarazą.
Wyślę na nich też zęby bestii,
z jadem gadów ziemskich.
Na zewnątrz osieroci ich miecz,
a w domach – strach,
tak młodzieńca, jak i dziewicę,
niemowlę i sędziwego.
Powiedziałem: Rozproszę ich po kątach,
wymażę pamięć o nich wśród ludzi,
gdybym się nie obawiał pychy wroga,
by ich wrogowie nie powstali
i nie powiedzieli: Nasza wielka ręka,
a nie Pan, uczyniła to wszystko.
Ten naród bowiem jest pozbawiony rady
i nie ma rozumu.
Oby byli mądrzy, zrozumieliby to
i zważaliby na swój koniec.
Jakże mógłby jeden gonić tysiąc
i dwóch zmusić do ucieczki dziesięć tysięcy,
gdyby ich Skała nie zaprzedała ich
i Pan ich nie wydał?
Bo ich skała nie jest jak nasza Skała,
nasi wrogowie sami są sędziami.
Ich winorośl bowiem pochodzi
z winorośli Sodomy i z pól Gomory,
ich grona to grona trujące,
ich kiście są gorzkie.
Ich wino jest jadem smoków,
okrutną trucizną żmij.
Czy to nie jest u mnie ukryte,
zapieczętowane w moich skarbcach?
Do mnie należy zemsta i odpłata,
ich noga poślizgnie się w wyznaczonym czasie.
Bliski bowiem jest dzień ich klęski,
a ich przyszłość spieszy się do nich.
Pan bowiem będzie sądzić swój lud,
zlituje się nad swymi sługami,
gdy zobaczy, że ich siła ustała
i że nie ma ani niewolnika, ani wolnego.
I powie: Gdzie są ich bogowie?
Ta skała, w której pokładali ufność?
Ci, co jadali tłuszcz ich ofiar
i pili wino ich ofiar z płynów?
Niech wstaną i wam pomogą,
niech będą waszym schronieniem.
Spójrzcie teraz, że to ja,
tylko ja jestem,
a nie ma innych bogów oprócz mnie.
Ja zabijam i ożywiam,
ja ranię i ja leczę,
i nikt nie wyrwie z mojej ręki.
Podnoszę bowiem swą rękę ku niebu
i mówię: Ja żyję na wieki.
Jeśli zaostrzę swój błyszczący miecz
i moja ręka chwyci sąd,
dokonam zemsty na swoich wrogach
i odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą.
Krwią upoję moje strzały,
mój miecz naje się mięsa,
krwią zabitych i pojmanych,
jak tylko zacznę mścić się nad wrogami.
Weselcie się, narody, z jego ludem,
gdyż on pomści krew swoich sług
i odpłaci zemstą swoim wrogom,
a będzie łaskawy dla swej ziemi i swego ludu.

Przyszedł więc Mojżesz i powiedział wszystkie słowa tej pieśni do uszu tego ludu, on i Ozeasz, syn Nuna. A gdy Mojżesz skończył mówić wszystkie te słowa do całego Izraela, powiedział do nich:
— Weźcie sobie do serca wszystkie te słowa, które wam dzisiaj oświadczam, byście przykazywali je waszym dzieciom, by pilnowały wypełnienia wszystkich słów tego prawa. Nie jest to bowiem dla was słowem pustym, gdyż jest waszym życiem. I dzięki niemu przedłużycie swoje dni na ziemi, do której się przeprawiacie przez Jordan, aby ją posiąść.