Księga Powtórzonego Prawa

Ostrzeżenie przed bałwochwalstwem

— Gdy Pan, twój Bóg, wytępi przed tobą narody, do których idziesz, by nimi zawładnąć, i opanujesz je, i zamieszkasz w ich ziemi, strzeż się, byś się nie dał usidlić, idąc za nimi, gdy będą wytępione przed tobą, nie pytaj się też o ich bogów, mówiąc: „W jaki sposób te narody służyły swoim bogom? Tak samo i ja uczynię.” Nie uczynisz tak Panu, swemu Bogu, gdyż wszystko, czym brzydzi się Pan i czego nienawidzi, czynili swoim bogom, nawet swoich synów i swoje córki palili w ogniu dla swoich bogów. Cokolwiek wam nakazuję, pilnie wypełniajcie. Nic do tego nie dodasz ani od tego nie ujmiesz.

Stanowisko wobec zwodzicieli do odstępstwa

— Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny, i ukaże ci znak lub cud, i stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił, i powie: „Pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz, i służmy im”, nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż Pan, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie Pana, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą. Za Panem, swoim Bogiem, będziecie chodzić, jego będziecie się bać, przestrzegać jego przykazań i słuchać jego głosu, będziecie mu służyć i do niego lgnąć. A ten prorok albo ten, który ma sny, poniesie śmierć, gdyż namówił do odstępstwa od Pana, waszego Boga (który wyprowadził was z ziemi Egiptu i odkupił was z domu niewoli), by sprowadzić cię z drogi, którą Pan, twój Bóg, nakazał ci iść. W ten sposób wykorzenisz to zło spośród siebie. Jeśli twój brat, syn twojej matki, albo twój syn bądź twoja córka albo żona spoczywająca na twym łonie, albo twój przyjaciel, który jest dla ciebie jak twoja dusza, będą cię namawiać, mówiąc potajemnie: „Pójdźmy i służmy innym bogom, których nie poznałeś ani ty, ani twoi ojcowie, któremuś z bogów tych narodów, które są dokoła was, tych blisko ciebie lub daleko od ciebie, od jednego końca ziemi aż do jej drugiego końca”, nie ulegniesz mu ani go nie usłuchasz, twoje oko nie zlituje się nad nim, nie zmiłujesz się nad nim ani nie ukryjesz go. Ale koniecznie go zabijesz, najpierw twoja ręka będzie nad nim, by go zabić, a potem ręka całego ludu. I ukamienujesz go na śmierć, ponieważ chciał odwieść cię od Pana, twego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. A cały Izrael usłyszy o tym i będzie się bał, i już nie popełni takiego zła pośród was. A jeśli usłyszysz, że w jednym z twoich miast, które Pan, twój Bóg, daje ci na mieszkanie, ktoś powie: „Wyszli pewni ludzie Beliala spośród ciebie i uwodzą mieszkańców miasta, mówiąc: »Pójdźmy i służmy innym bogom, których nie poznaliście«”, wtedy przeprowadzisz dochodzenie, zbadasz i pilnie wypytasz. Jeśli okaże się prawdą i rzeczą pewną, że popełniono taką obrzydliwość pośród was, koniecznie wytracisz mieszkańców tego miasta ostrzem miecza, zniszczysz je doszczętnie i wszystko, co w nim jest, również jego bydło, ostrzem miecza. A cały jego łup zbierzesz na środku placu i doszczętnie spalisz w ogniu miasto razem z całym łupem dla Pana, swego Boga. I będzie zwaliskiem wiecznym, nigdy nie zostanie odbudowane. I nie zostanie w twoich rękach nic z tych rzeczy przeklętych, aby Pan odwrócił gniew swojej zapalczywości i okazał ci miłosierdzie, i zmiłował się nad tobą, i rozmnożył cię, jak poprzysiągł twoim ojcom, gdy będziesz słuchał głosu Pana, swego Boga, zachowując wszystkie jego przykazania, które ci dziś nakazuję, byś czynił to, co prawe w oczach Pana, twojego Boga.

Zakaz zabobonnych praktyk żałobnych

— Jesteście dziećmi Pana, swojego Boga. Nie będziecie się kaleczyć ani robić łysiny między swymi oczyma po umarłym. Jesteś bowiem ludem świętym dla Pana, swego Boga, i Pan wybrał cię, abyś był dla niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi.

Zwierzęta czyste i nieczyste

— Nie będziesz jeść nic obrzydliwego. Oto zwierzęta, które możecie jeść: wół, owca i koza, jeleń, sarna, daniel, koziorożec, antylopa, dziki wół i kozica. I każde zwierzę, które ma rozdzielone kopyto, podzielone na pół racice i które spośród zwierząt przeżuwa, te będziecie jeść. Lecz z tych, które przeżuwają lub które mają rozdzielone kopyta, nie będziecie jeść wielbłąda, zająca i królika. One bowiem przeżuwają, ale nie mają rozdzielonych kopyt, będą dla was nieczyste. Także świni, bo choć ma kopyto rozdzielone, nie przeżuwa, będzie dla was nieczysta. Ich mięsa nie będziecie jeść i ich padliny nie będziecie dotykać. To będziecie jeść ze wszystkiego, co jest w wodzie: wszystko, co ma płetwy i łuski, będziecie jeść. Lecz wszystkiego, co nie ma płetw i łusek, nie będziecie jeść, będzie to dla was nieczyste. Wszelkie czyste ptactwo będziecie jeść. Lecz oto te, których jeść nie będziecie: orzeł, orłosęp i rybołów, sokół, kania i sęp według jego rodzaju, i kruk według jego rodzaju, struś, sowa, mewa i jastrząb według jego rodzaju, puszczyk, puchacz i łabędź, pelikan, ścierwnik i kormoran, bocian i czapla według ich rodzaju, dudek i nietoperz. Wszelkie owady skrzydlate będą dla was nieczyste, nie będziecie ich jeść. Możecie jeść każdego ptaka czystego. Nie będziecie jeść żadnej padliny. Dasz to do spożycia przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz cudzoziemcowi, gdyż jesteś ludem świętym dla Pana, swego Boga. Nie będziesz gotować koźlęcia w mleku jego matki.

Przepisy dotyczące dziesięciny

— Ochoczo będziesz dawać dziesięciny z całego zbioru swego nasienia, które co roku wydaje pole. A będziesz spożywać przed Panem, swoim Bogiem, w miejscu, które wybierze na mieszkanie dla swego imienia, dziesięcinę ze swego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych swoich wołów i trzód, byś uczył się bać Pana, swego Boga, po wszystkie dni. A jeśli daleka będzie twoja droga i nie będziesz mógł tego tam zanieść, jeśli odległe jest od ciebie to miejsce, które wybierze Pan, twój Bóg, na mieszkanie dla swego imienia, gdy Pan, twój Bóg, będzie cię błogosławić, wtedy spieniężysz to, pieniądze zawiniesz w swoich rękach i pójdziesz na miejsce, które wybierze Pan, twój Bóg. I za te pieniądze kupisz wszystko, czego zapragnie twoja dusza: woły, owce, wino czy mocny napój lub wszystko, czego zechce twoja dusza. I będziesz tam jadł przed Panem, swoim Bogiem, i będziesz się cieszył, ty i twój dom, oraz Lewita, który mieszka w twoich bramach, nie opuścisz go, gdyż nie ma działu ani dziedzictwa z tobą. Po upływie trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny ze zbiorów tego samego roku i złożysz ją w swoich bramach. Wtedy przyjdzie Lewita, który nie ma działu ani dziedzictwa z tobą, oraz przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach, i będą jeść do syta, aby Pan, twój Bóg, błogosławił cię w każdej pracy twoich rąk, której się podejmiesz.